Ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և դրա իրացումը լոկալ կոնֆլիկտների միջազգային իրավական կարգավորման համատեքստում / The right to self-determination and its realization in the context of International legal regulation of local conflicts

No Thumbnail Available
Date
2007
Authors
Պողոսյան, Գրիգորի Անդրանիկի / Poghosyan Grigori
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Ազգերի իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքը, ձևավորվելով ֆեոդալիզմի ժամանակաշրջանում որպես ազգային ազատագրական պայքարի քաղաքական պահանջ, աստիճանաբար փոխակերպվեց ժողովրդավարական հասարակությանը բնորոշ ինստիտուտի, իսկ դարի երկրորդ կեսերին միջազգային իրավունքի առաջադիմական զարգացման արդյունքում ճանաչվեց որպես jus cogens սկզբունք / Право наций на самоопределение одно из важнейших требований демократии. Принцип самоопределения тесно связан с идеей суверенитета наций, однако, если учесть тот контекст, в условиях которого был разработан и принят Устав ООН, можно сказать, что главной целью признания права на самоопределение со стороны его авторов было поошрение и защита процесса деколонизации многочисленных колониальных народов
Description
ԺԲ.00.О6 «Միջազգային իրավունք» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2007 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Հ. Հովհաննիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Հ. Աբաշիձե, Վ. Քոչարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Ռուս-հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation