Բյուզանդական X-XI դդ. պղնձե դրամները և դրանց շրջանառությունը Հայաստանում / Byzantine copper coins of the 10th-11th centuries and their circulation in Armenia

No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Հովհաննիսյան, Հասմիկ Սամվելի / Hovhannisyan Hasmik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Abstract
Բյուզանդական դրամների հայաստանյան գտածոները իրենց քանակով, տիպային բազմազանությամբ, հայտնաբերման հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկությունների առկայությամբ գիտական մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում Հայաստանի դրամական տնտեսության, դրամաշրջանառության, ինչպես նաև քաղաքական պատմության և սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների ուսումնասիրման առումով / В настоящей работе в научный оборот вводится богатый нумизматический материал, состоящий из нескольких тысяч византийских монет, найденных на территории Республики Армения и средневекового города Ани / In this work, an abundant numismatic material is introduced into scientific circulation, consisting of several thousand Byzantine coins found in the territory of the Republic of Armenia and the medieval city of Ani
Description
Է.00.03 «Հնագիտություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2021 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Ե. Վարդանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Կ. Ա. Մաթևոսյան, Ա. Լ. Զոհրաբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation