Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի երկրաջերմային աղբյուրների մանրէների բազմազանութունը, կենսաբանական առանձնահատկություններն ու կենսատեխնոլոգիական ներուժը / Diversity, biological features and biotechnological potential of microbes of the geothermal springs in Armenia and Nagorno-Karabakh

No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Փանոսյան, Հովիկ Հարությունի / Panosyan Hovik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ
Abstract
Բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում գոյատևելու ունակ թերմոֆիլ և հիպերթերմոֆիլ պրոկարիոտների ֆիլոգենեզի ուսումնասիրությունները լույս են սփռում կյանքի ծագման և կենդանի նյութի վաղ էվոլյուցիային վերաբերող հիմնախնդիրների վրա / Изучено биоразнообразие термофильных бактерий и архей геотермальных источников Армении и Нагорного Карабаха, закономерности их распространения и роль в биогеохимическом круговороте биогенных элементов / The biodiversity of thermophilic bacteria and archaea of the geothermal springs in Armenia and Nagorno-Karabakh, the patterns of their distribution and role in the biogeochemical cycles of biogenic elements have been studied
Description
Գ.00.07 «Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա/ մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2022 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական խորհրդատուներ՝ Ա. Հ. Թռչունյան, Ն. Կ. Բիրկելանդ ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Գ. Հովհաննիսյան, Կ. Ա. Թռչունյան, Գ. Ջ. Անտրանիկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 46 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation