Հայաստանի հանրապետության անտառային գեոհամակարգերի տարածա-ժամանակային փոփոխությունները և կառավարման հիմնախնդիրները / Spatial-temporal alterations of torest geosystems and problems of their managemen't in the Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Սայադյան, Հովիկ Յախշիբեկի / Sayadyan Hovik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Հայաստանի Հանրապետությունը (ՀՀ) սակավանտառ երկիր է, որտեղ բնակչության մեկ շնչին ընկնող անտառտարածքը 6-7 անգամ պակաս է, քան աշխարհի միջին ցուցանիշը և 2,5 անգամ պակաս քան Անկախ պետությունների համագործակցության (ԱՊՀ) միջինը: Չնայած ՀՀ-ում անտառային գեոհամակարգերը զբաղեցնում են համեմատաբար քիչ տարածքներ, սակայն մեծ է դրանց հողապաշտպան, ջրապաշտպան, ջրակարգավորիչ, կլիմակարգավորիչ, առողջարանային, գեղագիտական և այլ նշանակությունները պայմանավորված հանրապետության բարդ տեղագրական և բնակլիմայական պայմանների հետ / Данная диссертация посвящена изучению пространственно-временных изменений лесных геосистем и проблем их управления Республике Армения (PA) / This dissertation is dedicated to the study of spatial-temporal alterations of forewi geosystems and problems of their management in the Republic of Armenia (INA)
Description
ԻԴ.04.01 «Երկրաբնապահպանություն» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական խորհրդատու՝ Լ. Հ. Վալեսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Վ. Խոյեցյան, Գ. Մ. Ֆայվուշ, Ս. Ա. Գևորգյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 44 էջ։
Keywords
Citation