Электросинтез и изучение свойств полимеров и полимерных покрытий на основе различных мономеров / Տարբեր մոնոմերների հիման վրա պոլիմերների և պոլիմերային ծածկույթների էլեկտրասինթեզ և հատկությունների ուսումնասիրություն / Electrosynthesis of polymers and polymer coatings on the basis of differentmonomers and study their properties

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Մարգարյան, Կարինե Սերյոժայի / Margaryan Karine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Abstract
Разработан электрохимический метод синтеза, как линейных, так и густосшитых полимерных покрытий на основе акриламида, акриловой, кротоновой кислот, винилацетата и триакрилоилгексагидро-симм-триазина, как в присутствии, так и в отсутствие формальдегида на стальном и чисто железном электродах / Ակրիլամիդի, ակրիլաթթվի, կրոտոնաթթվի, վինիլացետատի և տրիակրիլոիլ հեքսահիդրո-սիմ-տրիազինի հիման վրա պողպատե և մաքուր երկաթի էլեկտրոդների (թե' «ռեակցվող» անոդի և թե' կատոդի) վրամշակվել են ինչպես գծային, այնպես էլ եռաչափ կառուցվածքով պոլիմերային ծածկույթների սինթեզի էլեկտրաքիմիական մեթոդներ / On the basis of acrylamide, acrylic acid, crotonic acid, vinyl acetate and triacryloylhexahydro-sym-triazine on steel and pure iron electrodes (both on the «reactive» anode and cathode) electrochemical methods of synthesis oflinear, as well as three dimensional polymercoatingshave been worked out
Description
Բ.00.06 «Բարձրամոլեկուլային միացություններ» մասնագիտությամբ քիմիական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնում ; Գիտական խորհրդատու` Ս․ Հ. Սարգսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Ա. Ա. Շահինյան, Ս․ Գ. Գրիգորյան, Ռ. Ս. Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Խ․ Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 245 էջ, սեղմագիր՝ 44 էջ։
Keywords
Քիմիական գիտություններ / Chemistry
Citation