Վասպուրականի մանրանկարչության ոճա-պատկերագրական առանձնահատկություններն ըստ Հովհաննես Խիզանցու, Զաքարիա Ավանցու և Մեսրոպ Խիզանցու ստեղծագործությունների (ԺԴ դարի վերջ-ԺԷ դարի առաջին կես) / The iconographic and stylistic features of the miniature art of Vaspurakan according to the art of Hovhannes of Khizan, Zachariah of Avants and Mesrop of Khizan (end of the 14th-first half of the 17th centuries)

No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Ավետիսյան, Ավետ Սուրենի / Avetisyan Avet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ
Abstract
Ատենախոսությունը նվիրված է Վասպուրականի մանրանկարչության երեք նշանավոր վարպետների ստեղծագործությանը, նրանցից յուրաքանչյուրի մեկական նկարազարդ ձեռագրերին և դրանց նկարակազմի ոճա-պատկերագրական վերլուծությանը / Искусство миниатюры Васпуракана представляет собой оригинальное направление средневекового армянского искусства, основным периодом которого является XIII-XVIII вв. / The miniature art of Vaspurakanrepresents an original direction of medieval Armenian art, the main period of which is the XIII-XVIII centuries
Description
ԺԷ.00.03 «Արվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ» մասնագիտությամբ արվեստագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2021 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է «Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Հ. Հակոբյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Հ. Ղազարյան, Ք. Գ. Ավետիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Citation