Ածականների խոսքիմասային փոխանցումով պայմանավորված մակբայացումը և համանունության խնդիրը ժամանակակից ֆրանսերենում

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Մինասյան, Ժակլին Արտաշեսի / Minasyan Zhaklin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Վերջին տասնամյակներին տեսական լեզվաբանության զարգացումը, կառուցվածքաբանության տարբեր ճյուղերի, գործառական լեզվաբանության, իմաստաբանական շարահյուսության, հարակից գիտությունների՝ ժամանակակից տրամաբանության, հոգեբանության, մաթեմատիկայի և հոգելեզվաբանության ազդեցությունը, հաջողությամբ զարգացող «տեքստի լեզվաբանությունը», հատկապես նշանաբանական տեսությունը թարմ շունչ և հաղորդեցին լեզվաբանությանը այն հարստացնելով նոր տեսություններով ուսումնասիրության նոր մեթոդներով / Диссертация посвящена транспозиции прилагательных в наречия во французском языке. Это явление получило широкое распространение во второй половине века, когда быстрый рост общественной жизни и развитие средств массовой информации требовали более краткого, точного и образного выражения мыслей
Description
Ժ.02.08 « Ռոմանական լեզուներ» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Կ. Բարլեզիզյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Գ. Համբարձումյան, Վ. Ա. Ստեփանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Ինտերլինգվա» լեզվագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation