On estimates for maximal operators associated with tangential regions / Շոշափողային տիրույթներով մաքսիմալ օպերատորների գնահատականներ

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Սաֆարյան, Մհեր Հրաչյայի / Safaryan Mher
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
It is well known the theorems of Fatou about nontangential convergence, which have many applications in different mathematical theories including analytic functions, Hardy spaces, harmonic analysis, differential equations and etc / Աշխատանքը բաղկացած է երեք գլխից: Առաջին գլխում ուսումնասիրվում են ոչ-շոշափողային զուգամիտության վերաբերյալ Ֆատուի թեորեմի որոշ ընդհանրացումներ ընդհանուր կորիզով փաթույթ տիպի ինտեգրալ օպերատորների համար / Диссертация состоит из трех глав. В главе 1 исследуются обобщения теоремы Фату для интегральных операторов типа свертки с общими ядрами. Вводится X(r) сходимость, являющаяся обобщением некасательной сходимости в единичном круге
Description
Ա.01.01 «Մաթեմատիկական անալիզ» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Ա. Կարագուլյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Մ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Ա. Վաղարշակյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Բելառուսի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 97 էջ, սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation