Արյան ռեոլոգիական հատկությունների կարգավորումը օզոնոթերապիայի միջոցով լապարոսկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Մելիքյան, Արա Հովիկի / Melikyan Ara
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Լապարոսկոպիկ խոլեցիստէկտոմիան կատարվում է բավականին լարված պնևմոպերիտոնեումի պայմաններում, ինչը կարող է նախապայման հանդիսանալ արյան ռեոլոգիական ցուցանիշների շեղումների ի հայտ գալու համար, հատկապես ուղեկցող հիվանդությունների դեպքում / В основе работы лежит изучение показателей реологических свойств крови до после лапароскопической холецистэктомии, выявление влияния медицинского озона на изменения реологических свойств крови целях повышения эффективности профилактики тромбоэмболических осложнений
Description
ԺԴ.00.15 «Վիրաբուժություն» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել Ակադեմիկոս Ս. Ք. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Յու. Ա. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Մ. Սահակյան, Ա. Կ. Հովհաննիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» ՓԲԸ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation