Систематика и экология черепах северо-западного Ирана / Հյուսիս-արևմտյան Իրանի կրիաների կարգաբանությունը և էկոլոգիան / Turtles and tortoises of the north and north western of Iran

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Հեզավեհ, Նասիմ Ահամդի / Hezaveh Nasim
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ
Abstract
На территории северо-западного Ирана обитает 2 вида пресноводных (Emys orbicularis, Mauremys caspica) и 1 вид (Testudo graeca) сухопутных черепах, которые внесены в красный список МСОП / Աշխատանքը նվիրված է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուսիս-արևմտյան շրջանի կրիաների ֆաունայի բազմակողմանի ուսումնասիրությանը՝ նրանց տարածվածության, ձևաբանության, կարգաբանության, էկոլոգիայի և պահպանության ժամանակակից կարգավիճակի պարզաբանմանը / The present work is focused on the study of distribution, ecology, morphology, phylogenetics and conservation status of two species of turtles from the coast of the Caspian Sea
Description
Գ.00.08 «Կենդանաբանություն» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ֆ. Դ. Դանիելյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Է. Գ. Յավրույան, Ա. Լ. Աղասյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation