Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման հայեցակարգի պատմատեսական և իրավական վերլուծություն / Historical and theoretical analysis of the concept of division of powers and balance

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Վարդանյան, Ռաֆայել Հարությունի / Vardanyan Rafayel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Abstract
Սույն ատենախոսական աշխատանքի հետազոտության արդիականությունը, ամենից առաջ, պայմանավորված է ազգային պետական շինարարության բնագավառում իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման կառուցակարգերի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով գիտականորեն հիմնավորված հանձնարարականների և առաջարկությունների մշակման անհրաժեշտությամբ / В первую очередь обусловлена необходимостью разработки научно обоснованных рекомендаций и предложений в целях повышения эффективности механизмов разделения властей и их полного равновесия в сфере национально-государственн строительства / The relevance of the research in this thesis is conditioned by the construction of the separation of state and the full balance of the mechanisms to enhance the effectiveness and necessity of developing scientifically based recommendations and suggestions
Description
ժԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն» մաասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Հ. Խաչատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Գ. Պետրոսյան, Գ. Մ. Գրիգորյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր (ակադեմիա) ; Ատենախոսություն՝ 158 էջ, սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation