Проблемы управления интеллектуальным капиталом в РА / Մտավոր կապիտալի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում / Challenges of intellectual capital management in Armenia

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Թումյան, Լուսինե Վաչեի / Tumyan Lսsine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա
Abstract
Из года в год наблюдается возрастание роли национального интеллектуального капитала (НИК) в современной мировой экономике, базирующейся на знаниях / Ատենախոսության թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է ազգային մտավոր կապիտալի (ԱՄԿ) աճող դերով ժամանակակից համաշխարհային տնտեսության մեջ՝ գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման համար / The role of national intellectual capital (NIC) is becoming increasable important, especially in the modem knowledge-based economу
Description
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Ա. Վահանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Ա. Մարզպանյան, Ա. Պ. Սիմոնյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 150 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation