Հարկային քաղաքականության զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում

No Thumbnail Available
Date
2001
Authors
Բագրատյան, Արման Արարատի / Bagratyan Arman
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ՖԷՆ տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
Abstract
Որակապես նոր շուկայական հարաբերությունների ձևավորման ներկա ժամանակաշրջանում, այդ հարաբերություններին հարիր տնտեսական ինստիտուտների և մեխանիզմների կայացումն ու զարգացումը, հասարակական գիտակցության մեջ տեղի ունեցող վերափոխումները հիմնովին վերաիմաստավորում են պետության տնտեսական դերը և գործառույթները / В диссертации подробно исследуются проблемы и особенности налоговой политики, которые особенно актуальны для стран в период становления нового типа экономических отношений и развития экономических институтов, присущих этим отношениям. работе проведен анализ возникновения и становления налогов и налоговых систем в разных странах и экономических системах. Автор рассматривает соотношение прямого и косвенного налогообложения в развитых и развиваюшихся странах
Description
Ը.00.02 «Տնտեսության և նրա ճյուղերի էկոնոմիկա, կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2001 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՖԷՆ տնտեսագիտության հետազոտությունների ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Խ. Մարկոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Գ. Մանասյան, Ս. Ռ. Դավթյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation