Гипокинезия: сдвиги в содержании иммуноцитокинов TNFa, IL-2 в органах иммуногенеза и особенности протекторного действия ГАМК на течение иммунных реакций / Սակավաշարժություն. իմունոցիտոկինների TNFa, IL-2 պարունակության տեղաշարժը իմունոգենեզի օրգաններում և ԳԱԿԹ-ի պաշտպանական ազդեցության առանձնահատկությունները իմուն ռեակցիաների ընթացքի վրա

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Աբգարյան, Քրիստինա Հենրիխի / Abgaryan Kristina
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Проблема ограниченной двигательной активности, находящаяся в центре внимания исследователей самого различного профиля, за последнее десятилетие приобретает особую актуальность в связи с признанием гиподинамии в качестве фактора риска развития ряда заболеваний сердечно- сосудистой системы (артериальная гипертония, ИБС, ишемические поражения головного мозга), ЦНС, дыхательной и выделительной систем, обмена веществ, сахарного диабета II типа / ՈՒսումնասիրվել են իմունոցիտոկինների (TNFa, IL-2), պրոլակտինի մակար- դակները իմունոգենեզի օրգաններում և արյան շիճուկում տարբեր տևողությամբ սակավաշարժության փորձարարական պայմաններում, նաև հետազոտվել է ԳԱԿԹ-ի ցածր դեղաչափերի ազդեցությունը իմուն ռեակցիաների ընթացքի վրա
Description
ԺԴ.00.10 «Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Ա. Շեկոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Վ. Զիլֆյան, Ս. Ս. Ղամբարով ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի «ախտաբանական ֆիզիոլոգիա և ախտաբանական անատոմիա»-ի ամբիոն ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation