Исследование механизмов образования клеточной мембраны на основе модельных соединений методом молекулярной динамики / Բջջային թաղանթի առաջացման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը մոդելային միացությունների հիման վրա, մոլեկուլային դինամիկայի մեթոդով / The study of formation mechanisms of the cell membrane based on model compounds։ a molecular dynamics method

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Պողոսյան, Արմեն Համլետի / Poghosyan Armen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Настоящая работа посвящена одному из самых быстро развивающихся отраслей современной науки - компьютерному эксперименту и его применению в изучении сложных молекулярных систем, а именно лиотропных жидкокристаллических систем, т.е. водных растворов амфифильных агрегатов / Սույն աշխատանքը նվիրված է ժամանակակից գիտության ամենարագ զարգացող ճյուղերից մեկին՝ համակարգչային փորձին և նրա կիրառությանը բարդ մոլեկուլային համակարգերի՝ երկսեր նյութերի ջրային խառնուրդներում առաջացող լիոտրոպ համակարգերի ուսումնասիրության մեջ / This thesis devotes to one of the fastest growing areas of modern science - to computational experiments and its usage in the study of complex molecular systems, namely the lyotropic liquid crystalline systems, i.e. aqueous solutions of amphiphilic aggregations
Description
Գ.00.16 «Կենսաինֆորմատիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական խորհրդատու՝ Ա. Ա. Շահինյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ. Ա. Թավադյան, Վ. Բ. Առաքելյան, Ն. Ս. Անանիկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 34 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation