Մխիթարիչ Ապարաներցու «Գիրք տրամաբանութեան ուղղափառաց» երկը որպես ԺԴ-ԺԵ դարերի պատմության սկզբնաղբյուր

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Տեր-Վարդանյան, Ներսես Գևորգի / Ter-Vardanyan Nerses
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ
Abstract
Սույն աշխատանքով հեղինակը նպատակ է ունեցել հնարավորինս ամբողջացնելու Մխիթարիչ Ապարաներցու կյանքի և նրա մատենագրական ժառանգության մասին առկա տեղեկությունները, պարզելու «Գիրք տրամաբանութեան» երկի աղբյուրագիտական նշանակությունը Հայոց և Ընդհանուր պատմության համար / Диссертационная работа посвящена источниковедческому исследованию историографического труда представителя армянской униатской книжности-"Книги диалога ортодоксов" Мхитарича Апаранерци (около 1345-1417 гr.), сохранившегося в двух списках собрании рукописей Мхитаристов Венеции
Description
Է.00.05 «Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Պ. Մ. Մուրադյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Կ. Զուլալյան, Է. Մ. Բաղդասարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 18 էջ։
Keywords
Citation