Ассоциация клинических проявлений с мутациями генов MEFV и SAA1 среди армянских пациентов с семейной средиземноморской лихорадкой / Կլինիկական դրսևորումների և MEFV ու SAA1 գեների մուտացիաների միջև ասոցիացիան Հայաստանում ընտանեկան միջերկրածովյան տենդով հիվանդների մոտ / Association between clinical manifestations and MEFV and SAA1 genes mutations among armenian patients with familial mediterranean fever working in emergency situations

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Աթոյան, Ստեփան Արմենի / Atoyan Stepan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Семейная средиземноморская лихорадка (ССЛ) относится к гетерогенной группе редких наследственных периодических лихорадок, сложность диагностики которых обусловлена отсутствием специфических факторов манифестации и меж-и внутрисемейной клинической гетерогенностью / Ընտանեկան միջերկրածովյան տենդը (ԸՄՏ) հանդիսանում է ընտանեկան պարբերական տենդերի առավել հաճախ հանդիպող տեսակը, ինչը մեծ հաճախականությամբ գրանցվում է հայկական ազգաբնակչության մեջ ևս / Familial Mediterranean fever (FMF) is considered to be the most frequent disorder from the family of hereditary periodic fevers, which is very common among Armenian population
Description
ԺԴ.00.03 «Ներքին հիվանդություններ» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտակոորդինացիոն խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավարներ՝ Է. Ե. Նազարեթյան, Թ. Ֆ. Սարգսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ս. Գամբարով, Յ. Բերկուն ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Արաբկիր» բժշկական համալիր-երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 106 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation