Изучение биологических свойств штаммов вирусов трансграничных болезней (ящур и африканская чума свиней) в республике Армения / Անդրսահմանային հիվանդությունների (դաբաղ, խոզերի աֆրիկյան ժանտախտ) վիրուսների տարատեսակների կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրումը Հայաստանի հանրապետությունում / The investigation of the biological properties of the strains of the transboundary diseases (foot-and-mouth disease, african swine fever) viruses in the Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Սարգսյան, Խաչիկ Վազգենի / Sargsyan Khachik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
Совершенствование транспортных средств наряду с глобализацией международных торгово-экономических связей существенно повлиялo на изменение ареалов ряда экзотических болезней животных, очаги которых, в силу различных причин сохранились в развивающихся странах / Միջազգային առևտրատնտեսական կապերի ընդլայնումը շոշափելի հետք է թողել կենդանիների մի շարք անդրսահմանային հիվանդությունների զարգացման վրա, որոնց օջախները տարբեր պատճառներով պահպանվել են նաև մեր տարածաշրջանում / Globalization of the trade and economic relations had a significant impact on the change of areolas of a number of transboundary diseases, which foci, based on several reasons, continue to exist in our region as well
Description
ԺԶ.00.01 «Անասնաբուժություն» մասնագիտությամբ անասնաբուժական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գիտական խորհրդում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Մ. Ա. Սարգսյան, Թ. Կ. Կուրաշվիլի, Գ. Գ. Մելիք-Անդրեասյան ; Առաջատար կազմակերպություն` «Անասնաբուժական վիրուսաբանության և մանրէաբանության համառուսական գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՊԳԿ ք․ Պոկրով ; Ատենախոսություն՝ 206 էջ, սեղմագիր՝ 43 էջ։
Keywords
Անասնաբուժություն / Veterinary 
Citation