Բնակչության դրամական եկամուտների ձևավորման և բաշխման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Մարկոսյան, Մերուժան Աշոտի / Markosyan Meruzhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Abstract
Ականավոր տնտեսագետ Ջ. Մ. Քեյնսի կարծիքով «Տնտեսական հասարակության, որտեղ մենք ապրում ենք, առավել նշանակալի արատները համարվում են լրիվ զբաղվածությունը ապահովելու նրա անկարողությունը, ինչպես նաև հարստության ու եկամուտների քմահաճ և անարդարացի բաշխումը»: Թեև այդ մտքերը գրելուց հետո անցել է ավելի քան 70 տարի, սակայն մարդկային քաղաքակրթությանը մինչև օրս հուզում են ինչպես զբաղվածության, այնպես էլ հարստության և եկամուտների ձևավորման ու բաշխման հիմնախնդիրները / В странах с рыночной экономикой право и инициатива улучшения основных показателей, характеризующих уровень благосостояния общества принадлежит государству. Разработка и проведение нацеленной на такой результат политики должна быть приоpuтетом во всех странах с переходной экономикой, богатства, поскольку создание национального распределение доходов касается всех членов общества и влияет как на coциально-экономическую ситуацию в целом, так и на уровень жизни всего общества Ա каждого гражданина в отдельности
Description
Ը.00.03. «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածու գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Ե. Խոջաբեկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Հ. Բայադյան, Ա. Ռ. Թամազյան ։ Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 28 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation