Компьютерная программа исследования связывания радиолигандов в кардиомиоцитах в координатах Скетчарда / Կարդիոմիոցիտներում ռադիոլիգանդի խնամակցության ուսումնասիրման համակարգչային ծրագիր՝ ըստ Սկետչարդի կոորդինատների / A computer program for studying the binding of radioligands in cardiomyocytes according to the Scatchard coordinates

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Միքայելյան, Հայկ Միխայիլի / Mikayelyan Hayk
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Abstract
В современной кардиологии центральное место отводится изучению метаболизма миокарда в норме и при различных патологических состояниях. Биохимические исследования позволяют подробно изучить метаболизм миокарда в норме и при различных его нарушениях, вызывающие некротическое повреждение / CG և SL-4200 շարքի սցինտիլյացիոն սպեկտրոմետրերը (Roche Bioelektronique Kontron, France) հագեgած են սպեկտրոմետրի աշխատանքն, ինչպես նաև արդյունքերի համակարգչային մշակումն ապահովող միկրոպրոցեսորով / The scintillation spectrometers of the CG and SL-4200 series (Roche Bioelektronique Kontron, France) are equipped with a microprocessor, which provides work of spectrometry, as well as, for computer processing of the results
Description
Գ.00.04 «Կենսաքիմիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Ա. Գևորգյան ; Պաշտպանության ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ա. Սիմոնյան , Գ. Վ. Գյուլխանդանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 108 էջ, սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation