Взаимодействие лигандов с плоским хромофором с нуклеиновыми кислотами / Հարթ քրոմոֆորով լիգանդների փոխազդեցությունը նուկլեինաթթուների հետ / Interaction of ligands with flat chromophore with nucleic acids

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Թորոսյան, Մարգարիտա Անդրեի / Torosyan Margarita
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Одной из основных задач современной молекулярной биофизики является исследование особенностей взаимодействия низкомолекулярных биологически активных соединений - лигандов с нуклеиновыми кислотами (НК) / Ներկայացված ատենախոսության մեջ փորձարարականորեն ուսումնասիրվել են երկ- և քառաշղթա նուկլեինաթթուների (ՆԹ) հետ հարթ քրոմոֆոր պարունակող լիգանդների (միտոքսանտրոնի և էթիդիումի բրոմիդի (ԷԲ)) փոխազդեցության առանձնահատկությունները, կախված կողմնային խմբերի կառուցվածքից / In the presented dissertation the interaction peculiarities of ligands containingflat chromophore (mitoxantrone, and ethidium bromide (EtBr)) with double and four stranded nucleic acids (NA) depending on structure of side groups have been studied
Description
Գ.00.02 «Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Թ.Կարապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ե. Բ. Դալյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան ; Ատենախոսություն՝ 128 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation