Սովորողների հանրամշակութային հաղորդակցական կոմպետենտության ձևավորման հիմնախնդիրն ավագ դպրոցում / Problem of forming sociocultural communicative competence of the high school students

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Բլբուլյան, Հովիկ Վլադիմիրի / Blbulyan Hovik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Հայաստանում տեղի ունեցող հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային փոփոխությունները առաջ են քաշում նոր անհատի ձևավորման, կայացման անհրաժեշտությունը / Происходящие нововведения в сфере образования в РА перед современной школой ставят задачу подготовки компетентной личности, что предполагает формирование умственных, правовых, социальных, гражданских, коммуникативных, информационных компетенций / The innovations taking place in the educational sphere in the RA undertake the problem of training of a competentive person at the modern school, which means the forming of mental, lawful, social, civic, communicative and informational competences
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Մ. Մանուկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Վ. Աբրահամյան, Լ. Մ. Պողոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation