Մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների ձևավորման գործընթացի գիտամանկավարժական հիմունքները

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Պետրոսյան, Հայկ Հմայակի / Petrosyan Hayk
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Հայաստանի Հանրապետության անկախացումը, հասարակության ժողովրդայնացումը, սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուրույն ճանապարհի հարթումը, քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական կերպափոխումը, միջազգային կապերի ընդլայնումը, արտասահմանյան երկրների հետ նոր որակական հարաբերությունների հաստատումը, շուկայական հարաբերությունների անցման հետ կապված լայնամասշտաբ փոփոխությունները, աշխատանքի տեղական և միջազգային շուկաներում մասնագետներին ներկայացվող պահանջները վեր հանեցին մասնագիտական կրթության գոյություն ունեցող համակարգի և աշխատաշուկայի, հատկապես մասնագետների պատրաստման նկատմամբ ռեալ սոցիալական պատվերի և մասնագիտական կրթության նպատակի, մասնագետների գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների մասին բավարար տեղեկատվություն պարունակող մասնագիտական բնութագրերի հիման վրա կրթության բովանդակության ձևավորման ժամանակ դրա արտահայտման նորմատիվների հակասությունները և հանգեցրին կրթական քաղաքականության վերանայման, ձևավորվող միջազգային կրթական համակարգին ինտեգրման նպատակով կրթության ամբողջ համակարգի, մասնավորապես մասնագիտական կրթության բնագավառի բարեփոխումների, միջազգային չափանիշներին համապատասխան պետական կրթական պահանջների սահմանման, մրցունակ մասնագետների պատրաստման անհրաժեշտության / Независимость Республики Армения, демократизация общества, изменения в политической и социально экономической жизни общества, расширение международных связей, качественно новые отношения с иностранными государствами, требования рынка труда приводят к пересмотру образовательной политики в области профессионального образования
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Ա. Բաբայան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Ֆ. Գրիգորյան, Ա. Ս. Կարապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation