Ոռոգման համակարգերի կառավարման կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Գաբայան, Ինեսսա Սարիբեկի / Gabayan Inessa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ակադեմիկոս Ի. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ
Abstract
Հետազոտության նպատակն է՝ բացահայտել Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի կառավարման բարեփոխումների գործընթացում տեղ գտած բացթողումները, վեր հանել ջրօգտագործողների ընկերությունների գործունեության հիմնախնդիրները, ցույց տալ գործունեության ուժեղացման առավել արդյունավետ ուղիները և հեռանկարային ոլորտները, լուսաբանել ռոգման համակարգերի կառավարման փոխանցման գործընթացի առանձնահատկությունները, միջազգային փորձը / Диссертационная работа посвящена анализу международного опыта реализации программы передачи управления ирригационными системами, исследованию процесса институциональных преобразований и реформ, имеющих место в сфере водного хозяйства и орошения в Республике Армения, выявлению пропусков и проблем, возникших в течение реализации процесса передачи и создания Ассоциаций водопользователей
Description
Ե.23.05 «Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ակադեմիկոս Ի. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Պ. Փիրումյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Դ. Թ. Արշակյան, Տ. Ա. Քալանթարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Տեխնիկական գիտություններ / Engineering & Technology
Citation