Микроальбуминурия как ранний фактор риска развития кардиоренального синдрома / Միկրոալբումինուրիան որպես կարդիոռենալ համախտանիշի զարգացման վաղ ռիսկի ցուցանիշ / Microalbuminuria as an early risk factor for cardiorenal syndrome development

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Գարեգինյան, Նաիրա Արայի / Gareginyan Naira
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Хроническая болезнь почек (ХБП) значительно повышает сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность, несмотря на то, что за последние два десятилетия кардиоваскулярная смертность в общей популяции значительно снизилась / Երիկամների քրոնիկ հիվանդությունը զգալիորեն բարձրացնում է սիրտ-անոթային հիվանդացությունը և մահացությունը / Chronic kidney disease extremely increases cardiovascular morbidity and mortality
Description
ԺԴ.00.03 «Ներքին հիվանդություններ» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտակոորդինացիոն խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Մ. Մինասյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ա. Ներսիսյան, Ա. Ա. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Ռ. Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն ; Ատենախոսություն՝ 129 էջ, սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation