Դաւանական նոր իրավիճակը եւ ըմբռնումները՝ ըստ 19-րդ դարու 40-50-ական թթ. աւետարանական մամուլի (Կ.Պոլիս, Զմիւռնիա) / The new confessional situation and understanding according to the armenian evangelical print media in the 40s-50s of the 19th century (Constantinople, Smyrna)

No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Սելիմեան, Վեր. Յարութիւն Գէորգ / Selimyan Harutyun
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Վերածնունդի դարաշրջանին տեղի ունեցած ընկերային-քաղաքական ու մշակութային փոփոխութիւնները իրենց ազդեցութիւնը ձգեցին կրօնական կեանքին վրայ: Արեւմտաեւրոպական երկիրներու պատմամշակութային կեանքի զարգացման այն շրջանին, երբ միջնադարեան մշակոյթէն անցում կը կատարուէր նոր ժամանակի մշակոյթին, 16-րդ դարուն եւրոպական կարգ մը երկիրներու մէջ սկիզբ առաւ կրօնական շարժում մը, որ յայտնի է «բարեկարգութիւն» անունով / Диссертация посвящена освещению новой теологической ситуации и анализу особенностей ее восприятия по материалам издававшейся в Смирне и Константинополе в 40-50-х гг. 19 в. евангелической печати / The dissertation is devoted to examining and illustrating the peculiarities of the new confessional situation and understanding according to the Armenian Evangelical print media published in Smyrna and Constantinople in the 40s & 50s of the 19th century
Description
Թ.00.05 «Կրոնի տեսություն և պատմություն» (պատմական գիտություններ)» մասնագիտութեամբ պատմական գիտութիւններու թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախօսութիւն ; Երևան-2021 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ս. Սահակյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ է. Գ. Մինասյան, Ա. Հ. Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 30 էջ։
Keywords
Փիլիսոփայական գիտություններ / Philosophy
Citation