Սովորողների ազգային ինքնագիտակցության զարգացման միջոցները ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքում / Means of national identity development of learners in natural sciences and mathematics academic groups at high schools

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Մկրտչյան, Տաթևիկ Հովիկի / Mkrtchyan Tatevik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Քաղաքական, տնտեսական, սոցիալ-մշակութային և ժողովրդագրական տեղաշարժերի արդի ժամանակաշրջանում առանձնահատուկ նշանակություն են ստանում ազգային կյանքին, ազգային-մշակութային արժեքներին և ազգային ինքնությանը վերաբերող հիմնահարցերը / На современном этапе происходящих изменений в политической, экономической, социокультурной и демографической сферах особое значение приобретают проблемы жизни этноса, этнокультурных ценностей и этнической идентичности / Issues related to the national life, national-cultural values and national identity gain unique importance in the current era of political, economic, socio-cultural and demographic changes
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մանագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Ս. Վարդանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Պ. Հովակիմյան, Ա. Գ. Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 162 էջ, սեղմագիր՝ 25 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation