Արարատյան հարթավայրի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և պահպանման գիտատեխնիկական հիմքերի կատարելագործումը

No Thumbnail Available
Date
1998
Authors
Ջավադյան, Յուրիկ Լևոնի / Javadyan Yurik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ՋՀՀ գիտաարտադրական միավորում
Abstract
Հայաստանի Հանրապետությունում, ուր բնական ռեսուրսները խիստ սահմանափակ են, գյուղատնտեսության զարգացման հիմնական ուղին մնում է հողատարածքների բերրիության, մշակաբույսերի բերքատվությանբարձրացումը եւ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, որոնք գործնականորեն կապվում են հողերի մելիորատիվ վիճակի պահպանման եւ բարելավման խնդիրների հետ / Работа посвящена разработке теоретических, экспериментальных, методических и управленческих основ выявления антропогенных процессов на орошаемых массивах, регулирования и повышения сельскохозяйственного производства, улучшения качества экологических мероприятий Араратской равнины
Description
ԺԱ.00.03 «Ցամաքի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1998 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի գիտաարտադրական միավորումում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Վ. Թոքմաջյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Մ. Ղազարյան, Է. Բ. Բարսեղյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 29 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science, Տեխնիկական գիտություններ / Engineering & Technology
Citation