Изучение процессов выщелачивания металлов с помощью хемолитотрофных бактерий, их ассоциаций и иммобилизованных культур / Քեմոլիթոտրոֆ բակտերիաների, նրանց համակեցությունների և իմոբիլիզացված կուլտուրաների միջոցով մետաղների տարրալուծման գործընթացի ուսումնասիրությունը / Study of metals leaching process by chemolithotrophic bacteria, their communities and immobilized cultures

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Ստեփանյան, Սամվել Խաչիկի / Stepanyan Samvel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ
Abstract
Методом накопительных культур с применением селективных сред и двухслойного агара из природных биотопов полиметаллических (Ахтала, Тандзут), медного золотоносного (Дрмбон) месторождений изолированы и изучены пять оригинальных штаммов ХБ / Հայաստանի Ախթալայի բազմամետաղային, Տանձուտի ոսկիբազմամետաղային, ինչպես նաև Ալավերդու և Դրմբոնի պղնձային հանքավայրերից մեկուսացվել է ացիդոֆիլ քեմոլիթոտրոֆ բակտերիաների հինգ շտամ / Five strains of acidophilic chemolithotrophic bacteria from Akhtala polymetallic, Tandzut gold-polymetallic, Alaverdi and Drmbon copper ores of Armenia were isolated
Description
Գ.00.14 «Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիայի» ԳԱԿ-ում ; Գիտական ղեկավար` Ն․ Ս. Վարդանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ե. Աղաջանյան, Հ. Հ. Փանոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 102 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation