Некоторые уравнения типа свертки в диссипативном консервативном случаях / Փաթեթի տիպի որոշ հավասարումներ դիսիպատիվ և կոնսերվատիվ դեպքերում

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Տեր-Ավետիսյան, Վանանդ Վարդանի / Ter-Avetisyan Vanand
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ
Abstract
Диссертация посвещено вопросам математической теории и численно-аналитического решения следующих двух интегральных уравнений свертки: a) Основное интегральное уравнение переноса в случае точечного источника в центре однородного шара или в бесконечной среде:, с суммарно-разностным ядром: б) Парное интегральное уравнение (2) в особом полуконсервативном случае / Ատենախոսությունը նվիրված է փաթեթի տիպի հետևյալ երկու ինտեգրալ հավասարումների մաթեմատիկական հետազոտման ու լուծման հարցերին դիսիպատիվ և կոնսերվատիվ դեպքերում. ա) Ճառագայթման տեղափոխման հիմնական ինտեգրալ հավասարումը համասեռ գնդի կենտրոնում և անվերջ միջավայրում կետային աղբյուրի առկայության դեպքում (տես (3) հավասարումը) բ) Ամբողջ իրական առանցքի վրա տրված զույգ (դուալ) ինտեգրալ հավասարումը կիսակոնսերվատիվ դեպքում / The thesis is devoted to the questions of solvability and mathematical study of the following two types of integral equations in the dissipative and conservative cases: a) The basic integral equation (3) of Radiative transfer in the case of point source in the center of homogenous sphere or in infinite media. b) The dual integral equation (2) on real axis in the semi-conservative case
Description
Ա.01.03 «Մաթեմատիկական ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ն. Բ. Ենգիբարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Վ. Դուդուչավա, Ա. Խ. Խաչատրյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 16 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation