Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերի դասավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում / Features of teaching elements of the probability theory and mathematical statistics at the comprehensive secondary school

No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Մինասյան, Անժելա Իսրայելի / Minasyan Anzhela
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Հանրահայտ է, որ հանրակրթական դպրոցի «Մաթեմատիկա» ուսումնական բնագավառի ավանդական բովանդակությունը առանց ստոխաստիակայի տարրերի ներառման, հնարավորություն չի ընձեռում ճանաչել աշխարհի պատահական բնույթը և զարգացնել սովորողների հավանականային մտածողությունը և, այդպիսով, ամբողջությամբ չի իրագործում աշխարհաճանաչման և մտածողության զարգացման իր կարևորագույն ուսումնական գործառույթները / Необходимость включения элементов стохастики в общее образование и необходимость формирования и развития вероятностного мышления у учащихся в настоящее время не вызывает сомнений / Currently, there is no doubt about the need to include the elements of stochastics in the secondary education and the formation and development of students' probabilistic thinking
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (մաթեմատիկա) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Կ. Վարդազարյան ; Գիտական խորհրդատու՝ Հ. Ս. Միքայելյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ա. Մկրտչյան, Գ. Ս. Հայրապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation