Մաթեմատիկական տեսությունը. տրամաբանական և իմացաբանական վերլուծություն

No Thumbnail Available
Date
1996
Authors
Հարությունյան, Նելլի Ռաֆիկի / Harutyunyan Nelli
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ
Abstract
Տեսությունը, լինելով գիտական գիտելիքի հիմնական միավորը և իր մեջ խտացնելով գիտական ճանաչողության առանձնահատկությունները, կարևոր նշանակություն ունի գիտության փիլիսոփայության հիմնահարցերի պարզաբանման համար / Основная идея работы гласит։ являясь формально-логическим средством описания действительности, математическая теория связывается с практикой посредством эмпирических моделей действительности и объективируется через теоретические структуры естествознания
Description
Թ 00.01 «Գիտության փիլիսոփայություն» մասնագիտությամբ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1996 ; Աշխատանքը կատարվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի «Ժամանակակից փիլիսոփայության հիմնահարցերը» գիտաթեմատիկ խմբում ; Գիտական խորհրդատու՝ Օ. Ա. Գաբրիելյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ս. Մանասյան,Հ. Հ. Բաբայան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտի փիլիսոփայության և մաթեմատիկական անալիզի ու ֆունկցիաների տեսության ամբիոնները ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Փիլիսոփայական գիտություններ / Philosophy
Citation