Սիրիահայերի սոցիալ-մշակութային ադապտացիայի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում / Problems of socio-cultural adaptation of Syrian Armenians in the Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Հակոբյան, Գայանե Լևոնի / Hakobyan Gayane
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Abstract
XX դ. վերջին և XXI դ. առաջին տասնամյակներում աշխարհում ընթացող միգրացիոն գործընթացները, որոնք ունեն կամավոր, բռնի կամ հարկադրված բնույթ, ընդգրկում են մեծ մասշտաբներ՝ ներառելով հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներ ու բազմաթիվ էթնիկ հանրույթներ / Основной целью диссертации является выявление особенностей социально-культурной адаптации сирийских армян временно или навсегда переселившихся в Армению после 2011 года, основываясь на результатах этносоциологи исследования / The main purpose of the dissertation is to reveal the peculiarities of the socio-cultural adaptation of Syrian Armenians who have been temporarily or permanently residing in Armenia since 2011
Description
է.00.04 «Ազգագրություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Վ. Գալստյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Ս. Կարապետյան, Հ. Գ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի հնագիտության և ազգագրության ամբիոն ; Ատենախոսություն՝ 252 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation