Քաղաքական կուսակցությունների լուծարումը Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թվականներին / The liquidation of political parties in Soviet Armenia in the 1920s

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Մանուկյան, Արամ Արմենակի / Manukyan Aram
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Abstract
Խորհրդային Հայաստանում քաղաքական կուսակցությունների և կազմակերպությունների վերացման գործընթացները հայ պատմագիտության մեջ առանձին ուսումնասիրության առարկա չեն հանդիսացել: Այդ գործընթացները տեղի էին ունենում միակուսակցական կառավարման համակարգի հաստատմանը զուգընթաց և դրա հիմնական պահանջներից մեկն էին: «Պրոլետարական դիկտատուրան» որպես գաղափարախոսական գլխավոր հիմնադրույթներից մեկն ընդունած բոլշևիկները միակուսակցական կառավարման համակարգ ձևավորելու համար պետք է ասպարեզից հեռացնեին բոլոր այլ քաղաքական կազմակերպություններին / Диссертация посвящена проблеме ликвидации непролетарских политических партий и организаций и становлению однопартийной системы правления в Советской Армении 1920-х Данный вопрос до сих пор не был предметом отдельного изучения / The subject matter of the thesis is the liquidation of non-proletarian political parties and organizations and the establishment of a single-party regime in Soviet Armenia in the 1920s
Description
Է.00.01 «Հայոց պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Մ. Հակոբյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ս. Վիրաբյան, է. Գ. Գևորգյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation