Ռուսերենի սոմատիկ դարձվածքների լեզվամշակութային և իմաստակառուցվածքային ոլորտների ուսումնասիրությունը հայերենի զուգադրությամբ / Linguocultural and structural-semantic aspects of the study of Russian somatic phraseological units in comparison with the Armenian language

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Խոջումյան, Բելլա Սուրենի / Khojumyan Bella
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Դարձվածքների՝ իբրև լեզվամշակութային նշանների, ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ոչ միայն ավելի խոր ներթափանցելու դրանց լեզվական յուրահատկությունների մեջ և արժևորելու նրանց կարևոր դերը հաղորդակցման գործընթացում, այլև վերծանելու նրանցում ծածկագրած մշակութային իմաստները, բացահայտելու նրանց կապն ազգամշակութային ավանդույթների ու կարծրատիպերի հետ / Исследование фразеологизмов как культурно-языковых знаков позволяет расшифровать закодированные в них культурные смыслы, выявить их связь с культурно-национальными традициями и стереотипами / The study of phraseological units as cultural and linguistic signs allows us to decipher the cultural meanings coded in them, to reveal their connection with cultural and national traditions and stereotypes
Description
Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ. Մ. Խաչատրյան, Ա. Յ. Խաչիկյան, Ա. Վ. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 38 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation