Բնապահպանական ծրագրերի ֆինանսավորման մեխանիզմների կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Վարդանյան, Արշակ Միխայելի / Vardanyan Arshak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Abstract
Տնտեսության զարգացման ներկա փուլում շրջակա միջավայրի պաշտպանության խնդիրները ձեռք են բերում մեծ կարևորություն: Հատկապես տեխնոլոգիական առաջընթացով պայմանավորված, բնապահպանական հիմնախնդիրների շրջանակը բավականաչափ ընդլայնվել է՝ ենթադրելով այդ ուղղությամբ համապատասխան միջոցառումների իրականացում: Շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերն ուղղակիորեն առնչվում են երկրի տնտեսական և սոցիալական զարգացման հիմնախնդիրների հետ, քանի որ ցանկացած տնտեսական գործունեություն իր ազդեցությունն է թողնում շրջակա միջավայրի վրա / Диссертация посвящена изучению проблемм в области защиты окружающей среды в условиях перехода к рыночной экономике, разработке принципов их решения и предложений по повышению эффективности финансирования мероприятий по защите окружающей среды
Description
Ը.00.03 «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիգիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի հայցման մասնագիգիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ՖէՆ ՏՀԻ-ում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Բ. Բոստանջյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Կ. Լ. Աթոյան, Գ. Ֆ. Կիրակոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation