Դարձվածային հոմանիշները ժամանակակից հայերենում / The phraseological synonyms in мodern Armenian

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Մկրտումյան, Արմինե Արամայիսի / Mkrtumyan Armine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Յուրաքանչյուր լեզու շարժուն ու փոփոխական համակարգ է: Այս հատկանիշները լեզվի զարգացման ու հարստացման նախապայման են: Այդ հարստությունը դրսևորող լեզվական երևույթներից է հոմանշությունը, որի շնորհիվ խոսքը դառնում է առավել արտահայտիչ, գեղեցիկ և պատկերավոր: Հայերենը հարուստ է հոմանիշներով, այդ թվում դարձվածային, որոնք արտահայտում են առարկաների ու երևույթների անվանումների իմաստային տարբեր նրբերանգներ / Синонимия и фразеология служат проявлением богатства языка, делающим речь более выразительной, красивой и образной. Армянский язык богат фразеологическими синонимами, отражающими различные смысловые оттенки названий предметов и явлений / Synonymy and phraseology is the richness of the Ianguage due to which the speech becomes more expressive and figurative. The Armenian Ianguage is rich in phraselogical synonyms which express different stylistic meanings of objects and phenomena
Description
Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ա. Գալստյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Յ. Ս. Ավետիսյան, Ա. Վ. Գալստյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation