Հայ պարբերական մամուլը և ընտանեկան դաստիարակության հիմնահարցը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին

No Thumbnail Available
Date
2002, 2004
Authors
Սարգսյան, Նաիրուհի Խաչիկի / Sargsyan Nairuhi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Մեծ թվով պարբերականներ, հիմք ընդունելով մանկավարժական առաջադիմական սկզբունքները, տարբեր առիթներով քննարկել են ընտանիքներում և հասարակական կյանքում կնոջ դերի բարձրացման, նրանց հոգևոր ու մտավոր զարգացման, սիրո ու ազատության հարցերը / Большинство периодических изданий, основанных на прогрессивных педагогических принципах, неоднократно обсуждали вопросы повышения роли женщины в семье и общественной жизни, ее духовного и интеллектуального развития, любви и свободы
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2002, 2004 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Խ, Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Վ. Աբրահամյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ի. Կ. Կարապետյան, Ա. Բ. Մկրտչյան, Հ. Մ. Մախչանյան, Ս. S. Վարդումյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Արցախի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 24, 23 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation