Դեռահաս դպրոցականներին ստեղծագործական գործունեության մղող դրդապատճառները դաստիարակության պայմաններում / The motives inducing to creative activities of adolescent schoolchildren in terms of education

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Ֆարզադյան, Հռիփսիմե Ռուբենի / Farzadyan Hripsime
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Արդի կրթական համակարգը պահանջում է դաստիարակել մրցունակ, ազատ շուկայական հարաբերություններում հաղորդակցական, հանրամշակութային արժեքներ ստեղծող և պահպանող, տարբեր արտադրական, հասարակական հարաբերություններում ճիշտ կողմնորոշվող անձ / Современная образовательная система требует воспитывать конкурентоспособных личностей, которые в условиях свободных рыночных отношений, способны создать и сохранить социально-культурные ценности, правильно ориентироваться различных производственных, социальных условиях / Modern educational system needs to educate competitive individuals who are able in terms of free market economy to create and maintain the socio - cultural values, to be oriented correctly in various industrial and social conditions
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել Է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Մ. Մանուկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ի. Կ. Կարապետյան, Ս. Բ. Սիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation