Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի գետերի ֆիտոպլանկտոնի արդի բնութագիրը / Actual characteristics of рhуtоplankton of the rivers of lake Sevan catchment basin

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Խաչիկյան, Թեհմինե Գագիկի / Кhасhikyan Теhmine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ
Abstract
Սևանա լճում տեղի ունեցող էվտրոֆացման պրոցեսները 70-ական թվականներին պայմանավորված էին ոչ միայն լճային էկոհամակարգի վրա անմիջական անթրոպոգեն ազդեցությամբ, այլ նաև դրա ջրհավաք ավազանում տնտեսության տարբեր ճյուղերի էկոլոգիապես չհիմնավորված զարգացմամբ / Процессы эвтрофирования в 70-e годы в озере Севан были обусловлены не только антропогенным воздействием на озерную экосистему, но также необоснованным развитием различных отраслей экономики в его водосборном бассейне / Lake Sevan eutrophication processes started in the 70-ies were not only due to the direct anthropogenic impact on the lake ecosysten, but also from ecologically unreasonable development of different sectors of the economу in the catchment area of it
Description
Գ.00.11 «Էկոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Հ. Հովհաննիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Գ. Նանագյուլյան, Լ. Գ. Վարդանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 25 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation