Հայաստանի Հանրապետության ձնածածկույթը և նրա ջրաբանական նշանակությունը

No Thumbnail Available
Date
2004
Authors
Զաքարյան, Բենյամին Գարսևանի / Zaqaryan Benyamin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Գետավազաններում ձյան մեջ ջրի պաշարի բացահայտումը հանրապետության ջրային ռեսուրսների գնահատման կարևոր պայմաններից մեկն է:ՀՀ ջրային ռեսուրսների գնահատման և ռացիոնալ օգտագործման համար պահանջվում է ունենալ հուսալի տվյալներ նրա առանձին տարրերի վերաբերյալ, որտեղ չափազանց կարևոր նաև ձնածածկույթի դերը / Диссертационная работа посвящена вопросам изучения пространственно-временных закономерностей распределения снежного покрова Армении и оценки его гидрологического значения, a также выявления возможного влияния ожидаемого глобального изменения климата на снежныи покров и речнои сток
Description
ԻԴ.00.19 «ֆիզիկական աշխարհագրություն, կենսաաշխարհագրություն, հողերի աշխարհագրություն և լանդշաֆտների երկրաքիմիա» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2004 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Կ. Գաբրիելյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Ս. Մկրտչյան, Կ. Ա. Աղաբաբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation