Հացահատիկային և շարահերկ մշակաբույսերի ցանքերում օրգանահանքային պարարտանյութերի և բնական մելիորանտների կիրառության ագրոէկոլոգիական գնահատումը Սևանի ավազանում և ՀՀ տեխնածին աղոտված հողատարածքներում

No Thumbnail Available
Date
2007
Authors
Գալստյան, Մերուժան Հայկարամի / Galstyan Meruzhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան
Abstract
Հայաստանի Հանրապետությունում այլ հողատեսքերի հաշվին մշակովի հողատարծքների մեծամասշտաբ ընդարձակման հնարավորությունները գրեթե սպառված են / В диссертационной работе рассмотрен следующий круг вопросов, имеющих приоритетное значение для сельского хозяйства Армении: a) эффективность применения минеральных и органических удобрений в посевах озимой пшеницы и картофеля, являющихся ведущими культурами для Севанского бассейна; 6) возможности уменьшения норм минеральных удобрений на фоне применения органических удобрений в посевах картофеля без снижения количества урожая и ухудшения его качественных показателей с целью уменьшения загрязнения почв тяжелыми металлами; в) на фоне природных мелиорантов (цеолита, дацитовоготуфа) эффективность применения органических удобрений (навоза, биогумуса) в повышении урожайности сельскохозяйственных культур (картофеля, кукурузы,томата) и в сокращении поступления тяжелых металлов в растения
Description
Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2007 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդի նիստում ; Գիտական խորհրդատու՝ է. Մ. Հայրապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Ռ. Մանուկյան, Ռ. Հ. Եդոյան, Կ. Վ. Գրիգորյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Բանջարբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 43 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation