Հայաստանի միջնադարյան իրավունքը Ժ-ԺԳ դդ.

No Thumbnail Available
Date
1998
Authors
Սաֆարյան, Գառնիկ Հրաչիկի / Safaryan Garnik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Միջնադարյան հայ իրավունքի և իրավաքաղաքական մտքի հետազոտությունն ունի ինչպես գիտական-ճանաչողական, այնպես էլ գործնական-կիրառական նշանակություն / Научная новизна исследования предопределена тем, что автор впервые систематически излагает основные моменты развития права и политико-правовых учений изучаемой эпохи
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1998 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիստուտում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն. Ա. Ափիյան, Հ. Ա. Հովսեփյան, Հ. Գ. Մանուչարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-Մատենադարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation