Նախադպրոցական կրթական հաստատության և ընտանիքի համագործակցությունը երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում / Cooperation of family and preschool educational institutions in children physical education

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Ղուլյան, Հասմիկ Էդուարդի / Ghulyan Hasmik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Երեխայի զարգացման վաղ տարիներին են տեղի ունենում անհատի բնավորության հիմնական գծերի, ընդունակությունների, ազգային, ընտանեկան ավանդույթների և սովորությունների կրողի նպատակաուղղված ձևավորումն ու զարգացումը / Сегодня неоспорим тот факт, что в системе культурных ценностей, осваиваемых ребенком и школьником, полноправное место занимают ценности физического воспитания, овладение которыми во многом предопределяют здоровый образ жизни / Today the disputed fact that the values of physical education take a worthy place in the system of cultural values developed by the child or pupil, which largely determines a healthy lifestyle
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (ֆիզիկական կուլտուրա) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ֆ. Գ. Ղազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Մ. Մանուկյան, Ս. Ա. Մարության ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation