Էլեկտրակինետիկ երևույթները և դրանց օգտագործումը Արարատյան հարթավայրի հողերի աղաջրային ռեժիմների կարգավորման համար

No Thumbnail Available
Date
2004
Authors
Թորոսյան, Ստեփան Հակոբի / Torosyan Stepan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա
Abstract
Երկրագնդի վրա ընթացող գլոբալ երևույթները, որոնք ուղեկցվում են արիդ գոտիներում հաճախակի կրկնվող երաշտներով և հումիդ տարածաշրջաններում գերհագեցման գործընթացներով, ստիպում են մարդկությանը որոնել հողերում աղաջրային ռեժիմի կարգավորման նոր առավել ճկուն միջոցներ / Глобальные климатические изменения на земном шаре, которые сопровождаются процессами переувлажнения в гумидных регионах и часто повторяющимися засухами в аридных зонах, заставляют искать новые, более гибкие способы регулирования водного режима почв
Description
Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության ; Երևան-2004 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳՆ հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոնի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Վ. Սահակյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Վ. Սանոյան, Մ. Տ. Գասպարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» Փբը ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation