Комплексный подход к диагностике, лечению и прогнозированию в стоматологической имплантологии / Ախտորոշման, բուժման և կանխատեսման համալիր մոտեցում ստոմատոլոգիական իմպլանտալոգիայում

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Հակոբյան, Գագիկ Վարդգեսի / Hakobyan Gagik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԱՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
По данным воз частичная адентия, наряду с кариесом и болезнями пародонта, является наиболее частой патологией зубочелюстной системы / Ըստ ՀԱԿ-ն տվյալների՝ մասնակի ադենտիան, կարիեսի և պարօդոնտի հիվանդությունների հետ համատեղ, իրենց տարածվածությամբ ընդգրկելով մարդկանց բոլոր տարիքային խմբերը, պատկանում է ամենալայն տարածում գտած ախտահարումների շարքին
Description
ԺԴ.00.12 «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ-ի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստում ; Գիտական խորհրդատու՝ Կ. Վ. Լալայան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Գ. Տատինցյան, Վ. Ա. Մելքումով, Վ. Պ. Կիիակոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս. Ք. Ավդալբեկյանի անվան ԱԱԻ ; Սեղմագիր՝ 38 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation