Անդրանիկ Ծառուկյանի արձակի լեզուն և ոճը / Language and style of the prose of Tsarukyan Andranik

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Գիվարգիզյան, Մերի Գագիկի / Givargizyan Meri
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Վերջին տասնամյակներում ուշադրությունը գրական արևմտահայերենի, արևմտահայ հեղինակների խոսքարվեստի հանդեպ մեծացել է: Այս կամ այն գրական ստեղծագործության լեզվաբանական ուսումնասիրությունից անբաժան է նրա լեզվի և ոճի հարցերի քննությունը: Այս առումով արդիական է Անդրանիկ Ծառուկյանի արձակի լեզվի և ոճի ուսումնասիրությունը, որը հնարավորություն է ընձեռում բացահայտելու արևմտահայերենի լեզվաոճական ներուժը ընդհանրապես, Ա. Ծառուկյանի արձակի բառապաշարի, քերականական իրողություների դրսևորած ոճական առանձնահատկությունները մասնավորապես / За последние десятилетия возросло внимание к речевому искусству западноармянских восточноармянских авторов. этом отношении актуальным является изучение языка и стиля прозы / During the last decades attention to speech arts of the literary Western Armenian and Eastern Armenian Authors. In this respect research of the language and prose style of A. Tsarukyan is actual as it affords an opportunity to reveal speech style potential of the West-Armenian on the whole and stylistic specifics of the vocabulary of the language, grammatical actualities of the prose of A. Tsarukyan in part
Description
Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական աշխատանքի պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Մ. Խաչատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ. Կ. Եզեկյան, Վ. Ա. Ներսիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անան պետական լեզվաբանական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 28 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation