Զանգեզուրի գոյամարտը 1920 թ. մայիս-1921 թ. հուլիս

No Thumbnail Available
Date
2000
Authors
Սիմոնյան, Արամ Հրաչիկի / Simonyan Aram
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Abstract
Հայ ժողովրդի համար բախտորոշ 1918-1921 թվականների պատմության մեջ առանձնակի տեղ է գրավում Հայաստանի Զանգեզուրի գավառի 1920-1921թթ. գոյամարտը / На основе анализа архивных материалов и литературных источников в диссертационной работе широко освещается история героической борьбы зангезурских армян в 1920-1921 rr. против 11-ой красной армии и азербайджанских захватчиков, стремящихся оккупировать неотьемлемую часть исторической Армении Зангезур и передать уезд в подчинение Азербайджана
Description
Է.00.01 «Հայոց պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2000 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի գիտական խորհրդում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Ն. Ղազախեցյան, Է. Ա. Զոհրաբյան, Հ. Մ. Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 46 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation