Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների իրավական համակարգերում (իրավահամեմատական վերլուծություն) / Judicial precedent as a source of law in legal systems of the Republic of Armenia and other countries. Legal comparative analysis

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Կակոյան, Արտաշես Ֆիլիկոյի / Kakoyan Artashes
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Abstract
Հայատանի Հանրապետության սահմանադրության 06.12.2005թ. ուժի մեջ մտած փոփոխված խմբագրության 92-րդ հոդվածը սահմանում է Հայաստանի իրավական համակարգի համար շրջադարձային փոփոխություն կանխորոշող նորմ, այն է. «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական ատյանը, բացի սահմանադրական արդարադատության հարցերից, վճռաբեկ դատարանն է, որը կոչված է ապահովելու օրենքի միատեսակ կիրառությունը» / Работа посвящена изучению концепции судебного прецедента в англо-американской и континентальной правовых системах, и сравнительному анализу принципов действия судебного прецедента в указанных правовых системах, a также особенности роли судебного прецедента, как источника права, внутри каждого из них
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն ու պատմություն, իրավական ուսմունքների պատմություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Հ. Սաֆարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Վ. Ստեփանյան, Հ. Զ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation