Դիմացկունության զարգացման տարիքային առանձնահատկությունները և դրա մշակման մեթոդիկայի անհատականացումը կրտսեր դպրոցական տարիքում

No Thumbnail Available
Date
1996
Authors
Թումանյան, Հենրիկ Գևորգի / Tumanyan Henrik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Առաջին անգամ տվյալներ են ստացվել 7-16 տարեկան դպրոցականների ստատիկ և դինամիկ դիմացկունության տարիքային զարգացման և փոփոխությունների մասին, սահմանվել են դրանց զարգացման զգայուն ժամանակաշրջանները, բեռի չափաբաժնի ամենաարդյունավետ, նպատակահարմար միջոցները և մեթոդական առանձնահատկությունները՝ տոկունություն դաստիարակելու անհատական ​​մոտեցմամբ / Впервые получены данные о развитии с возрастом различных видов проявления выносливости, установлены чувствительные периоды их развития, разработаны и апробированы в педагогическом эксперименте наиболее эффективные, целесообразные средства и методические особенности дозирования нагрузки при индивидуализированном подходе воспитания выносливости у школьников 7-10 лет
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» և ԺԳ.00.04 «Ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտային մարզման, առողջարար Ֆիզիկական կուլտուրայի տեսություն և մեթոդիկա» մասնագիտություններով մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1996 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի ամբիոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Ֆ. Գ. Ղազարյան ; Գիտական խորհրդատու՝ Զ. Ի. Կուզնեցովա ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Ն. Ազարյան, Լ. Ա, Սամվելյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation